Lead

Apr 26 14 11:09 AM

Tags : :

Gesjoemel tbs-psychiaters

Psychiaters die tbs’ers periodiek moeten onderzoeken op hun gedrag, hebben afgelopen jaren op grote schaal valse declaraties ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit melden meerdere direct betrokkenen aan De Telegraaf.


De psychiaters stuurden onder meer de maximaal toegestane declaraties (circa 2500 euro) in voor het opstellen van zogeheten zesjaarlijkse rapportages van tbs’ers, terwijl de betrokken patiënten het complete onderzoek hadden geweigerd.

„Het rapport dat deze psychiaters met hun declaratie meestuurden, bestond meestal uit één velletje papier met alleen de mededeling dat de patiënt niet wilde meewerken aan hun onderzoek”, weet een ingewijde.

Gegund

Het ministerie zou door diverse medewerkers van de Dienst Forensische Zorg (DForZo) op de onjuiste declaraties zijn gewezen, maar betaalde de psychiaters desondanks gewoon uit. Ambtenaren die hiertegen protesteerden, kregen van hun leidinggevenden te horen dat de betrokken psychiaters onjuist mochten declareren omdat zij een bestuursfunctie bekleden bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), ofwel omdat het de betrokken gedragsdeskundige ’gegund’ werd.

CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil opheldering van staatssecretaris Teeven over psychiaters die erop los declareren. De christendemocrate stelt Kamervragen over de kwestie en wil antwoord hebben voordat de Kamer in juni over het tbs-stelsel vergadert.

Een voormalige justitieambtenaar noemt de controle op het werk van de psychiaters ’moeizaam’, gezien de vertrouwelijke relatie tussen patiënt en gedragsdeskundige.

„Opvallend was dat er in 99% van de gevallen voor het maximale bedrag werd gedeclareerd. Ik voelde me beperkt ondersteund door de directie bij het ministerie, toen ik de kwestie rapporteerde.”

Jaarlijks zouden vele tienduizenden euro’s ten onrechte worden uitgekeerd. Het ministerie liet gisteravond weten zich niet te herkennen in het beeld. Psychiaters mogen ook bij weigerende tbs’ers een maximale declaratie indienen, meldt een zegsman.


https://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2014/04/26/003/

Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in de oorlog
Gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos - maar onheilspellend
Winston Churchill over Mein Kampf


Vrije Forums Haarlems Vrije Mening Forum Faith Freedom De Mooiste Stek