Remove this ad

#201 [url]

Apr 4 14 9:24 PM

Re: PD tegenwoordig

FifthForce wrote:
Gerrit B./Network wrote:
Dat klopt. Ik hoorde overigens dat PD-Politiek ook dicht gaat. Kapot gemaakt door zieke stalkers.

Wim maakt de wereld wel even kondig van zijn heldere inzichten: in plaats van het aanwijzen van de werkelijke dader - Typnix - suggereert hij maar even dat zekere 'zieke stalkers' dat op hun geweten hebben. Het is mij wel duidelijk op wie hij daarmee doelt.

http://network.forum2go.nl/overvallers-van-juwelier-doodgeschoten-door-zijn-vrouw-t825-45.html

Het ging met PD snel bergafwaarts nadat ene Graatsma zijn intrede had gedaan. Een veelposter met een gemiddelde van 50 posts per dag drukt immers zijn stempel wel op zo'n klein forum. Hem werd bovendien weinig tot niets in de weg gelegd door de moderatie. Dat zal te maken hebben gehad met de affiniteit die de twee Aspergers (PG en Graatsma) bewust of onbewust met elkaar hadden, maar ook met het gegeven dat beiden politiek correcte serviele linksdraaiende dwazen zijn.

Toen Typnix verscheen was PD al op sterven na dood. Met dank aan: a) Graatsma en b) PG.

Quote    Reply   
Remove this ad

#202 [url]

Apr 4 14 9:34 PM

Re: PD tegenwoordig

Hier heeft Graatje zich ook uit kunnen leven en hij kan het nog steeds. Echter hier kon ieder hem van repliek dienen zonder de eigen woorden verplicht op een weegschaaltje te moeten leggen. Want immers niet iedereen is even gezegend met de mogelijkheid tot strategisch communiceren en ook niet iedereen weet even eenvoudig de schouders op te halen als er weer eens een onder de gordel aanval van tante Graats gericht op uitlokking plaatsvond.

Kennelijk functioneert het goed als er op een forum wat de ruimte gelaten wordt voor directe reactie. Maar daaraan blijken dus ook grenzen van persoonlijke aanspreekbaarheid te zitten. En zoals overal waar mensen tot ontwikkeling willen komen moet er wat ruimte zijn voor experimenten.

Leuk dat je weer meedoet CW.


Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
732 GI
stupor mundi

Quote    Reply   

#203 [url]

Apr 5 14 12:30 AM

Re: PD tegenwoordig

sjun wrote:
Kennelijk functioneert het goed als er op een forum wat de ruimte gelaten wordt voor directe reactie. Maar daaraan blijken dus ook grenzen van persoonlijke aanspreekbaarheid te zitten. En zoals overal waar mensen tot ontwikkeling willen komen moet er wat ruimte zijn voor experimenten.


PG ging voor gewillig toegeven aan tante Graats' manipulaties voor uitingsbeperktheid; Hier kregen de vrijsprekers uitingsvrijheid, het dedain van types nix als tante Graats en PG ten spijt. Hun dedain, hun arrogantie, hun betweterij, hun politieke correctheid aan hun zijde ten spijt; Er was uitingsvrije ruimte voor gezond tegengas door vrije geesten die hun mond niet lieten verstommen en met de staart tussen de benen zijn ze vertrokken. Het gelukte hen niet anderen naar hun heersende moraal te manipuleren. Waar dat hen wel gelukte, daar ging het forum welke zij tot hun heersende moraal hadden weten te manipuleren ten onder. Uitingsvrij blijft; Uitingsbeperkt is ten onder gegaan.

En onontbeerlijk in een volwaardige democratie is de onvoorwaardelijke en volledige vrijheid van meningsuiting. Indien sommige lieden daar problemen mee hebben, er haatgevoelens bij krijgen en er zelfs agressief van worden, dan vertonen zij ernstige tekortkomingen in hun eigen sociale en morele evolutie.

Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in de oorlog
Gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos - maar onheilspellend
Winston Churchill over Mein Kampf


Vrije Forums Haarlems Vrije Mening Forum Faith Freedom De Mooiste Stek

Quote    Reply   

#204 [url]

Apr 5 14 6:29 AM

Re: PD tegenwoordig

Het publiceren van privégegevens van forummers bijvoorbeeld is een vorm van spelbederf die de uitingsvrijheid juist inperkt. Onvoorwaardelijke en volledige vrijheid van meningsuiting is dus te veel van het goede, tenzij je precies bedoelt wat je zegt.

Quote    Reply   

#205 [url]

Apr 5 14 7:10 AM

Re: PD tegenwoordig

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs[/youtube]

Het komt er op aan de vrijheid goed te gebruiken. Zo nu en dan levert dat ook minder fraai zicht op wat er in mensen aan karakter, frustratie, drijfveren en onhebbelijkheden zit. Zodra dat laatste gaat domineren komt de veiligheid en daarmee de vrijheid eveneens in gevaar. Het blijft laveren om te voorkomen dat de vrijheid van spreken omslaat in een dictatuur van wansmaak en kakofonie of dat de beste bedoelingen omslaan in een politiekcorrecte dictatuur van sociaalwenselijkheden waarin omwille van de lieve vrede wordt weggekeken van vervelende feiten en waarin lange tenen en juridisering van meningen de ruimte voor informatieoverdracht bepalen.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TF9cemgkUeQ[/youtube]

We zullen dus gezamenlijk moeten bijsturen. Zicht bieden op spelbederf vind ik daarbij even noodzakelijk als zicht bieden op moraalclaiming en fatsoenspopulisme. Omdat het hier naar mijn idee om laveren gaat blijft het schipperen waarbij zo nu en dan het roer om moet. Laten we ons best maar blijven doen en ook elkaar blijven aanspreken/verleiden om op een weg vooruit te komen.


Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
732 GI
stupor mundi

Quote    Reply   

#206 [url]

Apr 5 14 10:56 AM

Re: PD tegenwoordig

Ali Yas wrote:
Onvoorwaardelijke en volledige vrijheid van meningsuiting is dus te veel van het goede, tenzij je precies bedoelt wat je zegt.


Ik zei wat ik dacht.

King George wrote:
En onontbeerlijk in een volwaardige democratie is de onvoorwaardelijke en volledige vrijheid van meningsuiting. Indien sommige lieden daar problemen mee hebben, er haatgevoelens bij krijgen en er zelfs agressief van worden, dan vertonen zij ernstige tekortkomingen in hun eigen sociale en morele evolutie.


De genoemde symptomen problemen, haatgevoelens, agressie e.d. tref je overwegend aan bij Moslims en linkse zelfbenoemde en zelfingenomen Guttmenschen met hun valselijke claim op moraliteit.

Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in de oorlog
Gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos - maar onheilspellend
Winston Churchill over Mein Kampf


Vrije Forums Haarlems Vrije Mening Forum Faith Freedom De Mooiste Stek

Quote    Reply   
Remove this ad

#207 [url]

Apr 5 14 3:10 PM

Re: PD tegenwoordig

King George wrote:
Ali Yas wrote:
Onvoorwaardelijke en volledige vrijheid van meningsuiting is dus te veel van het goede, tenzij je precies bedoelt wat je zegt.


Ik zei wat ik dacht.Mooi.

Quote    Reply   

#208 [url]

May 1 14 9:01 AM

sjun wrote:

Kennelijk functioneert het goed als er op een forum wat de ruimte gelaten wordt voor directe reactie. Maar daaraan blijken dus ook grenzen van persoonlijke aanspreekbaarheid te zitten. En zoals overal waar mensen tot ontwikkeling willen komen moet er wat ruimte zijn voor experimenten.


Je hebt deels gelijk Sjun.

PD is dus verdwenen, daar kwam ik pasgeleden achter. Wel jammer want ik vond het een degelijk forum met leuke opponenten. Toch moet je nou eenmaal regels en reglementen hebben anders ben je uiteindelijk overgeleverd aan de anarchie en het "recht" van de brutaalste. Natuurlijk kun je jezelf ook boos laten maken, zodoende moet je alles misschien niet ál te serieus nemen, niewaar?

Loesje: "Ik heb niets te verbergen maar dat hoeft niemand te weten!"

Quote    Reply   

#210 [url]

May 1 14 9:52 AM

Ik was geen al te vaste bezoeker van PD dus Graatsma staat mij niet zij bij. Ik weet dus ook niet precies waarom het fout is gegaan.

Loesje: "Ik heb niets te verbergen maar dat hoeft niemand te weten!"

Quote    Reply   

#211 [url]

May 1 14 10:02 AM

Re: PD tegenwoordig

Jammer dat PD verdwenen is maar zoals altijd gaat ook het digitale leven verder en komen daar geproduceerde pareltjes wel weer onder de aandacht.

Regels zijn overal noodzakelijk waar mensen iets samen doen. Als het even kan hoop ik op levende regels, regels die een gemeenschap zelf maakt en handhaaft in plaats dat die worden opgelegd. Zeker in een digitale gemeenschap lijkt me een dictatuur van een alom aanwezige moderator die anderen beleert geen goed idee. Dan zie ik liever eens wat ontsporingen in beeld komen opdat daarvan wat kan worden opgestoken onder andere door degene die zelf wat over de schreef ging om in het vervolg wat handiger en minder primair te communiceren. Ook dat ideaal zal niet altijd worden gehaald. Sommigen weten ook in zo'n klimaat de digitale huisbaas nog te overvragen.

Het lijkt me inderdaad goed om niet alles altijd even serieus te nemen. Het is maar een forum met bovendien een marginaal bereik. Mensen komen om hun ei kwijt te kunnen, voor plat vermaak, voor weerwoord, om een beetje te trollen, ergernis van zich af te schrijven en zo nu en dan om ergens bevestiging van te krijgen, naar complimenten te vissen of zelf ook nog wat op te steken. Al die motieven spelen een rol op een forum waarin digitaal geleefd wordt. Wat mij betreft blijft dat zo.

Leuk dat je hier meedoet en laat je je er niet van weerhouden om op verschillende andere plekken te blijven buurten.


Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
732 GI
stupor mundi

Quote    Reply   

#212 [url]

May 12 14 2:24 PM

Ik vind alles best zolang PG hier maar niet meer komt.

Groetjes van de knappe man :)

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help